Drabbar både flickor och pojkar

Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan drabbas av denna typ av våld och förtryck, även om det främst är centrerat kring kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och familjebildning. Påtvingade arrangerade äktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Read More Drabbar både flickor och pojkar
november 16, 2018

Gör barnkonventionen till svensk lag

Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. FN:s barnrättskommitté som granskar hur stater följer barnkonventionen har flera gånger kritiserat Sverige. Därför arbetar vi för att barnkonventionen ska göras till svensk lag, så att barns rättigheter verkligen tas på allvar.

Read More Gör barnkonventionen till svensk lag
november 16, 2018

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att hennes eller hans vardagsaktiviteter kontrolleras. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks av att […]

Read More Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld
november 16, 2018

Låt barn vara barn!

Lyckligtvis har det alltid funnits folk, hur svåra tiderna än det varit, som stått på de rättslösas sida. Tack vare outtröttliga eldsjälars långvariga ansträngningar, har barns och kvinnors rättigheter uppmärksammats mycket mer och fått en mer framträdande plats i samhällsdebatten under de senaste åren. Rädda barnen återfinns bland dessa eldsjälar. Rädda Barnens ansträngningar för att […]

Read More Låt barn vara barn!
november 16, 2018

Kultur tyngsta skälet till hedersrelaterat våld – inte kön

Svensk politik mot hedersrelaterat våld pekar ut vissa invandrargrupper där hederstänkande har en central roll. Dessa grupper betraktas också som mer våldsbenägna än andra. Genom den här hållningen visar svenska politiker och andra företrädare att begreppet hederstänkande i den svenska politiken förklaras av kulturella aspekter och har mindre med kön att göra. Det visar Maria […]

Read More Kultur tyngsta skälet till hedersrelaterat våld – inte kön
november 16, 2018

Frågan berör miljoner barn i dagens Europa.

För ungefär fyrtorn år sedan när vi startade kampen, för att förbjuda slöja på barn, fick vi otroligt mycket protester från olika håll. Man påstod att försöket att förbjuda slöjan, som ju bara var en ”tygbit”, stred mot friheten att välja klädsel för muslimer. Förbudet skulle också, ansågs man, vara ett förnekande av “minoriteters demokratiska […]

Read More Frågan berör miljoner barn i dagens Europa.
november 16, 2018

Hej och tack för era brev till Lars Leijonborg och Jan Björklund!

Hej och tack för era brev till Lars Leijonborg och Jan Björklund! Jag har blivit ombedd att besvara dem. Sverige är idag ett mångkulturellt land med många olika etniska, religiösa eller språkliga grupper som har band till sitt ursprung och sin kultur. I skolan är det viktigt att stödja kulturell mångfald och bejaka flerkulturella identiteter. […]

Read More Hej och tack för era brev till Lars Leijonborg och Jan Björklund!
november 16, 2018