ÖPPET BREV
Från: Riksförbundet Barenförst (BF)
Till: Migrationsverket

CC: Samtliga riksdagspartier, Flyktingskyddsinstitutioner

Detta brev är gjorda på uppdrag av hundratals Afganska barnfamilj.

 

I dag är 22 dagar som Afganska flyktingars barnfamilj strejkar i denna svåra situation på norra bantorget. Barnen lider och far ila! De olämpliga mentala och psykologiska förhållandena hos föräldrar överförs direkt till sina barn och har en negativ och oåterkallelig inverkan på deras beteende. Intervjuer med föräldrarna visar nöd och frustration över att uppnå ett bättre liv och en ljusare framtid i deras utseende och ansikten.

Processen för flyktingars klagomål (efter att ha fått negativt svar) och granskning av deras ärenden vid domstolar tar mer än 20 månader.

Det finns fakta som gör flyktingarna alltför besvikna och absurda, fakta är att inte ta hänsyn till många fall i domstolar, denna överväldigande långa tiden som väntar på domstolens svar, att skicka flyktingarna ut från husen som tillhör till migrationsverket (efter att ha fått negativt svar ), ta bort deras ersättningar, vägra att förnya ID-kortet och ta ifrån arbetstillståndet är sådana fakta som visar att många av flyktingar kommer till randen av galenskap.

Deras begäran av migrationsverket och regeringen är att ha en mer generös och humanitär politik, gentemot Afganska flyktingars fall och förstå deras tragiska förhållanden i både Sverige och Afghanistan på bättre sett för att ge dem officiellt tillstånd att bo i Sverige och slutföra deras fall på kortare tid .
De är flyktingar som har flytt från Afghanistan under många år och har kommit till Sverige på något sätt. Återvändandet till Afghanistan kommer inte bara att riskera deras liv utan också deras försörjning på grund av osäkerhet och eländet i Afghanistan.

Enligt svenska ambassadören i Kabul och övriga Europa samt Amnestys bedömning av,EU-kommissionens uppfattning är att det inte finns någon säker plats i Afghanistan.
EU-kommissionen bedömer att säkerhetsläget i Afghanistan blir allt värre. Amnesty International anser att ingen region i Afghanistan är säker och situationen blir allt mer osäker.

Därför uppmanar Riksförbundet Barnenförst den svenska regeringen och Migrationsverket att ta itu med denna mycket allvarliga fråga mot bakgrund av den nuvarande situationen i Afghanistan och förlängningen av dessa flyktingars liv och ett antal pågående fall. , Prioritera dessa fall och på vilket sätt de anser lämpliga, låt dessa asylsökande med sina barn bor i Sverige och acceptera deras rätt till asyl.

,, Barnen måste komma först, före nationella, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen. Detta gäller det fysiska och emotionella välbefinnande hos alla barn, deras välfärd och deras fria utveckling som den viktigaste prioritet i alla lägen och betraktarläget för barn som en grundläggande värdering i varje samhälle och kultur. Så som sättet ett samhälle behandlar sina barn är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är,,

 

 

Riksförbundet barnenförst

2019-07-30

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *