Om trakasserier mot barn i Islamiska republiken Iran

Familjen Maryam Fallahi och Sam Khosravi har konverterat till kristendom och bor i staden Busher i södra Iran. De adopterade en flicka från ett barnhem när hon var 10 veckor gammal och kallade henne ”Lydia”. Flickan är nu 2 år och lider av hjärtproblem och tarmsjukdom. Vårdcentralen vägrade informera det kristnaföräldraparet om flickans tillstånd, då den inte erkänner kristna föräldrar.

Maryam Fallahi är sedan många år sjuksköterska vid Bushehr Hjärtsjukhus och

tillsammans med sin man gav de flickan bästa tänkbara omvårdnad.

Istället för att hjälpa barnet har en domstol i Bushehr- provinsen fattat beslut om att frånta familjen barnet och återlämna henne till barnhem, som hämnd för att paret konverterade till kristendom. Domstolen har beslutat att enligt shiitisk islamisk rättspraxis bör detta barn inte ha givits till en kristen familj, eftersom barnet föddes muslim, enligt dem, och därför måste man återlämna barnet till barnhemmet.

Maryam Fallahi och Sam Khosravi är bland sju kristna konvertiter som arresterades redan den 30 juli 2009 av Bushehrs säkerhetsavdelning för att ha konverterat till kristendom och de blev ställda inför Bushehrs ”revolutionära domstol”. Enligt domstolsbeslut dömdes Sam Khosravi till ett års fängelse och två års förbud att stanna i Bushehr. Maryam Fallahi dömdes till böter på 80 miljoner Rials och avsked från sin tjänst på sjukhuset.

Detta är ett led i den islamistiska statens målsättning att kriminalisera konvertering till kristendom.

Familjerättsdomaren uppgav den 20 juli i år, att det finns starka känslomässiga band mellan Lydia och hennes föräldrar. Att ta Lydia tillbaka till barnhemmet kommer att riskera hennes framtid och liv. Ingen annan familj kommer vilja att adoptera ett sjukt barn.

Överklagarnämnden i Bushehr beslutade att eftersom Lydia var född i en muslimsk familj, kan inte den kristna familjen ta hand om flickan, och således separerade dom barnet från sina föräldrar.

Det kristna paret arresterades åter av säkerhetsagenter i juli i år, för propaganda mot regimen.

Enligt artikel 18 i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och enligt artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har alla rätt till religions och trosfrihet, samt yttrandefrihet.

Men denislamistiska regimen med sina ”revolutionärsdomstolar” behandlar konvertiter i Iran på ett hårt, brutalt och omänskligt sätt.

Enligt Islamiska republikens lag, artikel 6, erkänns kristendomen som tillåten

trosuppfattning och att kristna familjer får adoptera och vårda barn. Detta till trots, är det väl känt hur den islamistiska staten utsätter människor från andra religioner, för en extremt våldsam behandling. I sin fanatiska hållning är man redo att riskera liv och lem på ett 2 årigt barn.

 

Vi uppmanar alla barnrättsorganisationer att hjälpa till och stoppa detta

straff, som bara har som grund att hämnas och straffa den kristna familjen för

att ha lämnat den muslimska tron.

Vi uppmanar till protest mot den Islamiska republikens rättsväsende för att

förhindra verkställigheten av dessa domar.

 

 

 

 

Riksförbundet Barnenförst

ordf. Karim Shamohammadi

5 oktober 2020

kontakt: 0708526716

shamohammadi3@gmail.com

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *