Barnen Först (BF): Varför omskär man pojkar? Finns det vetenskapliga argument för det eller är det religiösa påbud? I Judendom och Islam anses det vara en nödvändighet och en skyldighet.

Karim Shamohammadi (KS) Man försöker rättfärdiga omskärelsen med att hävda att den har medicinska fördelar, vilket inte är sant. Dessa är deras vanligaste påståenden:

1-De pojkar som är omskurna får mindre risk för urinvägsinfektion.

2- Omskärelse minskar risken för cancer hos mannen fast cancer är inte så vanligt i penis.

3-Omskärelse minskar risken för smitta av bla. HIV virus.

4-Med omskärelse förebygger man ”fimosis” , en förträngning och inflamation, som de män som inte är omskuren kan få.

Dessa kommentarer kommer från de läkare som accepterar omskärelse. På annat håll finns det läkare som förklarar att det finns inga operationer som är riskfria och alla operationer kan skapa komplikationer.

Att skära bort en frisk del av kroppen utsätter man pojken för onödiga faror. Omskärelse utan medicinska skäl och utan individens samtycket är kränkande:

1-Som nämnts ovanför är omskärelse en operation och varje operation bär risker. När man skär en frisk del av pojkens kropp kan det skada nerver och blodkärl. Med operation utsätter man barnen för blödning och man riskerar infektion. En allmän eller lokal bedövning har sina nackdelar och man måste räkna med den psykiska effekten det har på pojken.

2-Den gelé som är under huden på penis skyddar känsligheten. På de som är omskurna är denna känslighet skadad och ändrad och det kan förekomma psykologiska men hos pojken.

3-Omskärelse på barn hindrar naturlig uppväxt och den kan bidra att han blir en centimeter kortare.

4-Omskärelse utan medicinska skäl och individens samtycket är respektlöst och är ett intrång i pojkens integritet.

Jag delar upp läkarnas kommentarer i tre kategorier för att klargöra vad jag menar.

Den första kategorin som verkar ur en religiös tradition, är ensidig och partisk. Den förnekar pojkens rätt över sin kropp och sin rätt till integritet. Därför vill den inte att omskärelse av pojkar skall förbjudas. Omskärelse av pojkar är en grundläggande religiös föreställning men den ger även affärer.

Den andra kategorin är de läkare som inte gör det i religionens namn utan hänvisar till att omskärelse bör göras av hygieniska skäl. Deras utgångspunkt är att omskärelse sker i USA på grund av hygieniska skäl. Fastän deras utgångspunkt är hygien och inte religiös, blir det ändå ensidigt. De ignorerar också barnens integritet.

Den tredje kategorin är läkare som är opartiska och vetenskapliga och de anser att omskärlse inte har någon vetenskaplig grund och de utgår från pojken bästa. De opererar av medicinska skäl och ofta får de korrigera dåligt omskurna pojkar som har blivit utsatta för icke proffessionella. Dessa läkare utsätter inte pojken för de risker som det innebär att skära bort frisk kroppsdel, med tanke på att pojken kan komma att få hälsoproblem i framtiden.

Av dessa skäl, anser jag att omskärelse av pojkar är fel. Som vuxen får man bestämma själv.

Vi som bekämpar omskärelse av pojkar, sätter barnet i centrum. Vi anser att omskärelse av pojkar är våld och en kränkning av pojkens integritet.

Jo, det är nödvändigt att vi ser på argumenten som läkarna har som accepterar omskärelse.

De säger att barnen som är omskurna har en lägre risk för urinvägsinfektioner. Ok, men det är bara ur hygiensynpunkt. Då måste man lära sig sköta sin hygien. Om man inte borstar tänderna kommer förmodligen tänderna infekteras. Om man inte torkar sig när man går på toaletten, kommer det att lukta och bli infekterat. Sköter man inte om sin kropp kommer man att få medicinska och hygieniska problem. Det är ganska uppenbart. Fostrar man någon i hygien, blir det mycket enklare

Till exempel,vem som helst kan få en infektion i blindtarmen. Men folk opererar inte bort den i förebyggande syfte ifall att man kan få blindtarmsinfektion. Det gör man först då man behöver. Genom omskärelse utsätter man pojken för infektion och blödning vilka kan överföras till urunvägar. Detta är inget hållbart argument i dagens utvecklade värld.

De säger att omskärelse minskar risken för peniscancer, som inte så vanligt. För det första, om peniscancer är ovanligt, varför opererar man för att den skall minska då?

70 procent av männen i världen är inte omskurna och de tar hand om sin hygien och problemet finns inte.

Eller de säger att med omskärelse minskar den smittsamma HIV virusen Jag tycker att det är ett märkligt påstående. Barn som inte har något samlag, hur kan de smitta andra? Och när de blir vuxna får de lära sig att ta hänsyn till sex och samlevnad som alla andra. Om en vuxen vill bli omskuren av vilka skäl som helst, är det upp till denne.

De säger att omskärelse av pojkar förebygger ,”fimosis”. Det är inget medicinskt skäl. Uppstår fimosis hos någon enskild pojke kan man uppsöka läkare och få behandling. Men de som får fimosos är ett mycket litet antal.

BF: Du har skrivit en annan artikel i tidskriften Barnen Först där du har kritiserat omskärelse av barn. Du menar att ett sådant ingrepp är skadligt och dessutom tycker du att det är att utöva våld mot barn och kränka deras integritet?

KS: Absolut! Omskärelse skadar barnen! En pojke föds med ett naturligt och friskt organ, medan man skadar pojken med traditionella och religiösa sedvänjor. Genom omskärelse genomför man ett övergrepp på pojken och detta i religionens namn. Man berövar pojken sina mänskliga rättigheter.

BF: Det är sant, ett barn har rätt att bestämma över sin kropp, men föräldrarna då? Har de inte rättighet i detta fall att bestämma över sina egna barn?

KS: Absolut inte! Föräldrar har inte rätt att tillåta någon skära i deras egna barn utan medicinsk anledning. Ett barn har rätt över sin egen kropp och det är de vuxna som skall värna om den rätten tills de blir vuxna och kan bestämma själva. Lika lite som man har rätt att slå sina barn, har man rätt att förändra deras livsvillkor i framtiden genom att skära bort frisk kroppsdel, på grund av en gammal tradition. Omskärelse av pojkar borde förbjudas i lag.

BF: Rörelsen mot omskärelse i Tyskland växer för var dag. Till och med en domstol har beslutat att omskärelse skall förbjudas, kan du berätta mer om detta?

KS: Jo, det stämmer, under 2012 i staden Köln i Tyskland har en rättegång hållit hus där en familj klagade på att efter att pojken blev omskuren fick han mycket blödningar. Pojken svävade mellan liv och död i tre dagar och föräldrarna har anmält läkaren och domstolen beslöt att förbjuda liknande ingrepp

Islamiska och judiska organisationer pressade den tyska regeringen och den har slutligen backat. I ett nafs avskaffade regeringen domstolsbeslutet om att det är olagligt att omskära pojkar. Detta ledde till ett motstånd i hela Tyskland och denna rörelse växer och är idag internationell. Samma år, 2012, samlades barnaktivister framför tyska riksdagen i Berlin och protesterade. Mina Ahadi från centralrådet för Ex-muslimer och jag, Karim Shamohammadi från Riksförbundet Barnen Först, höll tal i denna manifestation och vi försvarade domstolsbeslutet mot omskärelse. Fastän kampen för barnens rättigheter inte har lyckats att stoppa riksdagens beslut, har rörelsen mot omskärelse vuxit. Vi hoppas på att omskärelse på pojkar skall förbjudas i lag, steg för steg och i land efter land.

Den 7:e maj 2015 i en protestaktion höll några personer tal från olika delar av världen. Mina Ahadi från centralrådet för Ex-Muslimer var en av de talare som deltog i denna manifestation.

År 2016 har Viola Schäfer från en ideell förening i Tyskland kontaktat mig och de vill ha mitt minne av omskärelse med ett foto och jag har skickat dem det. De har startat en kampanj som heter ”Mannens klagomål över omskärelse” och intiativtagare är från USA och Tyskland. Kampanjen samlar in mäns minnen av omskärelse och man publicerar dessa i massmedier.

Deras länk är:

www.beschneidungsforum.de/index.php/Thread/6059-Betroffene-klagen-an/?postID=47762#post47762

 

BF: Varför är Föreningen Barnenförst är aktiv i denna rörelse mot omskärelse?

 

KS: Jag kan säga att föreningen Barnen Först inte bara är aktiv mot omskärelse utan vi försvarar också aktivt barnens rättigheter i alla tänkbara områden. Jag måste säga att vi inte har erkänt några geografiska, politiska, nationella, etniska, kulturella och religiösa barriärer och gränser för vårt försvar av barnens rättigheter. Vi informerar om barnens rättigheter och mot traditionella och religiösa sedvänjor. Vi anser att varje individ har rätt att bestämma över sin kropp som vuxen. Vi menar att det är de vuxnas skyldighet att värna och skydda barnens rätt över sin kropp och integritet. Jag kan i detta sammanhang säga att vi har haft några lyckliga händelser.

Det har funnit lyckligtvis några föräldrar som tillhör denna rörelse och som kämpar för barnens rättigheter och de har gått emot gamla sedvänjor och de har inte låtit omskära sina pojkar. Deras pojkar frågade sina föräldrar när de var 13 eller 14 år och frågade varför de inte var omskurna?

Föräldrar svarade att det är ”din kropp och ditt beslut. När du är 18 år kan du själv bestämma om du vill bli omskuren eller ej”. Barnen kramade sina föräldrar och var djupt tacksamma. Jag tycker att detta är en lycklig erfarenhet. Jag vädjar till alla föräldrar att inte omskära sina pojkar!

Låt de bestämma själva när de är vuxna! Jag är övertygad om att alla finner lugn och värdighet med den ordningen. Om det behövs att opereras av medicinska skäl så vet den läkare som leds av vetenskap, detta.

Jag har ytterligare en önskan att föräldrar lär pojkar att sköta sin hygien av könsorganet på samma sätt som övriga kroppen och då kommer det inte att finnas grogrund för infektioner och komplikationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *