Upprop – 2019              Petition 

Om

Religiösa skolor för barn – hijab på flickor – omskärelse av pojkar

och

FN:s barnkonvention

Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det är bra nyhet dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydligt på en rad punkter (t.ex. artiklar 8, 11, 20, 29, 30) som tillåter föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför stor inflytande över barnen.

Konventionen kan också tolkas i en riktning som kan innebära stöd för religiösa skolor, hijab på flickor och omskärelse av pojkar vilket vi ser det som övergrepp och könsstympning. Mot bakgrund av dessa brister i barnkonventionen kan man fråga sig om konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken?

Befintlig svensk lagstiftning utgör i jämförelse med Barnkonventionen ett starkare skydd av barn men även den brister när det gäller vissa religiösa/kulturella sedvänjor inkräkta på barns liv.

Sett ur ett barnperspektiv utgör religiösa skolor för barn, hijab på flickor och omskärelse av pojkar diskriminerande och förtryckande handlingar. Vi anser att alla föräldrar har rätt till att utöva sin religion men när man använder religionen som en tvångströja på barns liv dygnet runt, t.o.m. i skolan, då har man gått över gränsen. Religiösa skolor för barn hindrar barnens självständiga, kritiska tänkande då religioner innehåller ofta urgamla, fördomsfulla och förtryckande idéer ifrån uråldriga tider. Religiösa skolor lever inte upp till skolornas jämställdhetsuppdrag utan förmedlar en förnedrande och föraktfull syn på kvinnor och individer tillhörande andra religioner. Förtryckande medeltida normer går inte ihop med jämställdhet. Därför, utifrån ett barnrättighetsperspektiv, kräver vi att makthavarna agerar.

 

Våra förslag till makthavarna:

 

 1. En skola för alla – nej till religiösa skolor för barn! Skolan skall bygga på förnuft, beprövad erfarenhet och vetenskap och inte på religiösa dogmer. Religion tillhör privatlivet, inte det offentliga.
 2. Hijab är inte en oskyldig eller vanlig tygbit utan en religiös uniform som gör flickor till en sexuell varelse tidigt i barndomen. Den lägger grunden för könsapartheid. Flickebarn bär hijab för att föräldrar tvingar på dem eller utsätter dem för olika former av emotionell och psykiska påtryckningar. Barn brukar oftast göra som sina föräldrar gör för att få kärlek och bekräftelse. I vilket fall som helst representerar hijab en auktoritär och jämställdhetsfientlig värdegrund. I dagens politiska läge bör företrädare för samhället, främst politiker och representanter för utbildningsväsendet också inse att slöjan ingår i islamisters strävan efter ett totalt könssegregerat samhälle. Därför är det brådskande att hijab på flickebarn förbjuds.
 3. Omskärelse är ett övergrepp på pojkar. Det är ett allvarligt brott mot värnlösa små barns rätt över sin kropp som man inte tar hänsyn till. Att demokratiministern, Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Diskrimineringsombudsmannen i Sverige håller tyst eller godkänner detta övergrepp på pojkar är ett oförlåtligt svek mot de utsatta barnen. Vi hävdar att barns rättigheter kommer före religioner och politiska intressen. Pojkar är människor, inte föremål. Låt pojkarna bestämma själva om de vill bli omskurna eller inte när de är mogna för ett så allvarligt och oåterkalleligt beslut, vid 18 års ålder. Förbjud Omskärelse av pojkar!

 

Alla som är måna om barns rättigheter: Var med och ställ krav på politikerna att de sätter barns bästa före religiösa påbud med rötter i stenåldern!

 

Stockholm, 2019 november 11

 

Riksförbundet Barnen Först                                  

Camping, Enough is Enough

Kvinnorättsförbundet

Women’s Revolution

Kvinnors rätt 

 KFKI                     

 • Karim Shamohammadi    Riksförbundet Barnen Först
 • Mina Ahadi                      Camping Enough is Enough
 • Farideh Arman                 Kvinnorättsförbundet
 • Shirin Shams                    Women’s Revolution
 • Maria Rashidi                   Kvinnors Rätt
 • Rebecca Hybbinette        dr./författare
 • Soleyman Ghasemiani     Författare
 • Devin Rexvid                    Socionom
 • Mahin Alipour                  KFKI
 • Siamak Bahari                 TV Program ledare. Kodakan Moghadamand
 • Abe Asadi                        Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige
 • Sara Nakhaei                  Iranska flyktingrådet
 • Hormoz Raha                 Internationella kommittén mot avrättningar
 • Hasan Salehi                  språkrör Internationella kommittén mot avrättningar
 • Azar Poya
 • Hoshiar Soroush
 • Andisheh Alishahi
 • Susan Saberi
 • Soudabeh kazemian
 • Shirin Bahrami
 • Khalil Keyvan
 • Sima Bahari
 • Rahim Yazdanprst
 • Shaho Pirkhezerian
 • Kavosh Mehran
 • Naser Shishegar
 • Shahnaz Asfandiari
 • Nastaran Godarzi
 • Hamed Jamali
 • Milad Rasai manesh
 • Kimia Pazoki
 • Nazanin Sadeghi
 • Shahla Khabazzadeh
 • Golam Akbari
 • Giti Aghajani
 • Jamil Farzan
 • Raza sarlak
 • Arsalan Amjadi
 • Arash yazdan
 • Amir Tavakoli
 • Awat Farokhi
 • Biston Bigzadeh
 • Hosein Hoseinnjad
 • Hosein Khodaifar
 • Hami Haghshenas
 • Sahar Babasalji
 • Said Soltanpour
 • Sajad Akbari
 • Sadegk Zandi
 • Faramarz Ghorbani
 • Kian Azar
 • Mojgan Mazhar safari
 • Nastaran Mansori
 • Navid Olfati
 • Hadi Mosavi
 • Veda Ilka
 • David Gafari
 • Somayeh Soltanpur
 • Majid Farajian
 • Hamid Sajh
 • Saeed Kalhor

 

Petition 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *