Upprop – 2021،Fortsatta ansträngningar för att ta itu med bristerna i Barnkonventionen!

 Denna Bok har utarbetats av Farideh Arman  och har undertecknats av Kvinnorättsförbundet. PDF  Petition Den 20 november 1989 tillkännagavs Barnkonventionen av FN. Det var goda nyheter dock långtifrån tillräckligt goda då konventionen har allvarliga brister. Efter 31 år av debatter och argumentation kring otydligheter och brister blev Barnkonventionen svensk lag den första januari 2020, då […]

Read More Upprop – 2021،Fortsatta ansträngningar för att ta itu med bristerna i Barnkonventionen!
april 27, 2021