Denna Bok har utarbetats av Farideh Arman  och har undertecknats av Kvinnorättsförbundet. PDF 

Petition

Den 20 november 1989 tillkännagavs Barnkonventionen av FN. Det var goda nyheter dock långtifrån tillräckligt goda då konventionen har allvarliga brister. Efter 31 år av debatter och argumentation kring otydligheter och brister blev Barnkonventionen svensk lag den första januari 2020, då har vi skrivit (upprop-2019, http://barnenforst.com/?p=1183 )  med argumentation och betonat flera otydligheter på en rad punkter (t.ex. artiklar 8, 11, 14, 20, 24, 29, 30) som tillåter föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför stor inflytande över barnen.

Vi från organisationen Barnen Först och alla andra som stödjer våra förslag vill att Barnkonventionen skall bli ett effektivt verktyg för att försvara barns rättigheter mot olika former av diskriminering i religioners namn. Kampen mot religiösa skolor som segregerar barnen från det sekulära samhället, kampen mot religiösa symboler så som hijaben på flickebarn som lägger grunden för könsapartheid och kampen mot skadliga sedvänjor som omskärelse av flickor och pojkar, har tagit ett steg framåt. Men vi har inte förlitat oss på Barnkonventionen utan tvärtom, har vi påpekat dess brister och idag finns det numera fler och fler människor och rättighetsaktivister som inser att konventionen offrar barns rättigheter för politiska, ekonomiska, kulturella och ideologiska intressen.

Kritik av de allvarliga bristerna i Barnkonventionen breder ut sig:

  • ,,Omskärelse av pojkar har lyfts av Barnkonventionsutredningen i november 2020 (SOU 2020:63), där den kom till slutsatsen att regeringen kan behöva se över om svenska regler helt lever upp till barnkonventionen. Om omskärelse, under artikel 24, skriver utredningen (sid 1019),,
  • ,,Barnombudsmannen är av åsikten att omskärelse bör kunna genomföras först när barnet kan ge informerat samtycke,,
  • ,,Rädda Barnens svar på remissen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, vill framhålla att det är en allvarlig brist att utredningen inte gjort en barnkonsekvensanalys och även Rätten till religionsfrihet och att barn skall få ge sin åsikt utifrån ålder och mognad,,

Dessa åtgärder som vi nämnde är ett steg framåt, men vi måste ändå fortsätta vår kamp för att barns rättigheter skall respekteras först i stället för föräldrarnas religiösa indoktrinering och tvång.

 

Alla som är måna om barns rättigheter: Ställ krav på politikerna och regeringen att de sätter barns bästa före religiösa påbud med rötter i stenåldern!

Barnkonventionen måste uppdateras för att rädda barnen från föräldrarnas religiösa påtryckningar.

Stockholm, 2021 april 18

Kontakta: Karim shamohammadi

Shamohammadi3@gmail.com

Riksförbundet Barnen Först

Camping, Enough is Enough

Kvinnorättsförbundet

Women’s Revolution

Kvinnors rätt

KFKI

1-    Karim Shamohammadi                Ordf. Riksförbundet Barnen Först

2-     Mina Ahadi                                  Ordf. Camping Enough is Enough

3-    Farideh Arman                             Ordf.Kvinnorättsförbundet

4-    Shirin Shams                                Ordf.Women’s Revolution

5-    Maria Rashidi                               Ordf.Kvinnors Rätt 

6-    Rebecca Hybbinette                     fil.dr./författare

7-    Soleyman Ghasemiani                 Författare

8-    Devin Rexvid                               Socionom

9-    Mahin Alipour                             Ordf. KFKI

10- Siamak Bahari                              TV Program ledare. Kodakan Moghadamand

11- Abe Asadi                                    Ordf. Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige

12- Sara Nakhaei                                Ordf. Iranska flyktingrådet

13- Hormoz Raha                               Ordf. Internationella kommittén mot avrättningar

14- Hasan Salehi                                språkrör Internationella kommittén mot avrättningar

15- Azar Poya

16- Hoshiar Soroush

17- Andisheh Alishahi

18- Susan Saberi

19- Soudabeh kazemian

20- Shirin Bahrami

21- Khalil Keyvan

22- Sima Bahari

23- Rahim Yazdanprst

24- Shaho Pirkhezerian

25- Kavosh Mehran

26- Naser Shishegar

27- Shahnaz Asfandiari

28- Nastaran Godarzi

29- Hamed Jamali

30- Milad Rasai manesh

31- Kimia Pazoki

32- Nazanin Sadeghi

33- Shahla Khabazzadeh

34- Golam Akbari

35- Giti Aghajani

36- Jamil Farzan

37- Raza sarlak

38- Arsalan Amjadi

39- Arash yazdan

40- Amir Tavakoli

41- Awat Farokhi

42- Biston Bigzadeh

43- Hosein Hoseinnjad

44- Hosein Khodaifar

45- Hami Haghshenas

46- Sahar Babasalji

47- Said Soltanpour

48- Sajad Akbari

49- Sadegk Zandi

50- Faramarz Ghorbani

51- Kian Azar

52- Mojgan Mazhar safari

53- Nastaran Mansori

54- Navid Olfati

55- Hadi Mosavi

56- Veda Ilka

57- David Gafari

58- Somayeh Soltanpur

59- Majid Farajian

60- Hamid Sajh

61- Saeed Kalhor

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *