Fastan-religionsfrihet eller diskriminering av barn?

Svar på ” ett patetiskt och oseriöst inlägg” Svar till Vally Ghanem, DN, Fastande barn under ramadan en del av islams många avigsidor Religionsfriheten för barn är otydligt formulerad i Barnkonventionen och kan därför tolkas olika, vilket främst drabbar oskyldiga barn. När Barnkonventionen blev svensk lag den första januari 2020 pekade vi i ett upprop […]

Read More Fastan-religionsfrihet eller diskriminering av barn?
juni 7, 2021