Riksförbundet Barnen Först

Internationell kampanj för Barnens rättigheter

 
Omedelbar Krav

Brådskande förfrågningar från rörelsen för försvaret av barns rättigheter

Barnen Först nu kampanjen uppger följande sätt när som barnen brådskande och minimirättigheter, för att underlätta, förstå och främja rörligheten för att skydda barns rättigheter:

1-Att leverera och garantera välfärds, utbildning och hälso-och sjukvård för barn med den senaste världens normer av regeringen. Regeringarna är skyldiga att garantera en enhetlig standard för fysiska, sociala och psykiska välbefinnande och utveckling av barn och ungdomar i den högsta möjliga nivå och att ge

nödvändig kostnad assistans gratis sjukvård, utbildning och kulturella aktiviteter för barn oavsett barnens familjesituation.

2-Att ge väl utrustade och moderna förskola till alla barn med en livlig kreativ pedagogisk och social miljö, oavsett familjeförhållanden.

3-För att garantera lika rättigheter för alla barn oavsett födelseort, nationalitet eller religion. Att förbjuda alla former av diskriminering på grund av kön, nationalitet eller till barn som föds utanför äktenskapet.

4-Att förbjuda barnarbete.

5-Avskaffandet av Nemesis lagar och verkställighet i fråga om barn. Inrättandet av särskilda centra med moderna välfärdsinrättningar, utbildning, medicinsk och psykiatrisk hjälp för att arbeta med integrationen i samhället av dömda ungdomar.

6-Barn hijab bör förbjudas.

7-Barn har ingen religion och bör skyddas från eventuella fysiska och psykiska Skyldigheten i samband med en tro eller en religiös institution. Locka personer under sexton år till religiösa sekter, bör ceremonier och platser förbjudas.

8-Att förbjuda någon religion inflytande i utbildningen och för att undanröja all diskriminering och könsapartheid i alla utbildningsnivåer och alla skolor.

9-För att stoppa och förhindra sexuella övergrepp mot barn, inklusive minderåriga äktenskap, som är ett brott och bör omedelbart förbjudas. Detta bör stödjas av lag. Den sexuella relationen mellan en vuxen och personer under arton ens med samtycke är ett brott och bör förbjudas.

10-Att förbjuda trakasserier av barn inom deras familjer, skolor och andra utbildningsinstitutioner och i samhället. För att strikt förbjuda aga. För att förhindra att barn omskärelse, mobbning och trakasserier.

11-Att förbjuda värva barn i armén, säkerhets-eller polisväsendet.

 
 Nyhet:
 • DN Debatt. ”Hederskulturen fortsätter växa – med regeringens stöd”
 • “Låt Ainaz stanna här med sin mamma”
 • Bangladesh vill tillåta barnäktenskap – trots kritik
 • Flyktingar välkomnas av Ismail, 7, i Malmö
 • Vi hjälper flyktingarna som kommer till Sverige
 •  
   Pressmeddelande:
 • Läger-2017
 • “Låt Ainaz stanna här med sin mamma”
 • En skola för alla. Nej till religiösa skolor!
 • Läger 2016
 • Noroozfirande 2016
 •  Aktiviteter
 • INFORMATION – FADIMEGALAN STOCKHOLM, lördag 20 januari
 • Fadimedagarna 2018
 • Fadimedagarna 2017
 • Barnen Först, UNG och flyktingrådet arrangerar en glad noroozfirande åt alla
 • Ett kort rapport om nyårsfirandet år 2016
 •  
   
  Contact Address:

  Box 3225
  10364 Stockholm - Sweden

  Barnenförst:

  barnenforst@hotmail.com
  0046-76-995-6754 / 0046-70-852 67 16

  Donation:

  Bank giro: 5080-2065
  Postgiro: 128012-2

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).