Riksförbundet Barnen Först

Internationell kampanj för Barnens rättigheter

 
En skola för alla. Nej till religiösa skolor!

Sluta segregera och diskriminera barn under namnet religionsfrihet!

Friskolor som drivs på religiös grund hindrar barnens självständiga och kritiska tänkande. Religiösa skolor hindrar barnens normala utveckling och ger dem föreställningar som i vissa fall är grovt fördomsfulla, omoderna och förtryckande. Där sker en klassificering av människor efter religiös, nationell eller kulturell tillhörighet, som helt överskuggar den universella mänskliga identiteten.

Erfarenheter visar att religiösa friskolor i stort sett och islamiska friskolor i synnerhet utgör grogrund för fanatism, ojämlikhet mellan könen, splittring mellan människor och spridande av hat. I vissa av dessa skolor blir barn misshandlade och de riskerar sin normala utveckling och hälsa. Paradoxalt nog sker en blomstring av islamska friskolor i Sverige med hjälp av offentliga bidrag och bidrag från islamiska regimer såsom diktaturerna i Saudiarabien och Iran.

Enligt många forskare och debattörer är religion och nationalism till sin natur diskriminerande, segregerande och kan även vara reaktionära. Särskilt religionen, även om den förblir en privatsak för individen, är den ett hinder mot mänsklig frigörelse och utveckling. Etablerandet av en modern sekulär stat är en frigörelse från religiöst, nationellt, etniskt, rasmässigt och sexuellt bigotteri och fördomsfullhet.

Skolan ska ge kunskaper och färdigheter till barnen. Där ska barnen kunna utveckla sina fysiska, intellektuella, sociala och psykiska förmågor i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Barns rättigheter är universella och inte knutna till någon religion. Det är alla barns rätt att få en sekulär utbildning oavsett föräldrarnas tro eller tradition.

Barn är inte föräldrarnas ägodelar utan fullvärdiga samhällsmedlemmar, och samhället är skyldigt att skydda deras rättigheter.

Vad vi än tycker om religioner, har vi religionsfrihet i Sverige. Människor har rätt att tro och tycka vad som helst så länge de inte kränker andra människor. Det är upp till den vuxne att själv avgöra om han eller hon vill tro på olika skapelseberättelser. Diskussionen om religiösa skolor har emellertid ingenting med religionsfriheten att göra. Här handlar det inte om vuxnas friheter utan om barns rättigheter.

Att utsätta barn för religiösa påtryckningar innebär att man tvivelsutan sätter stopp för deras fria och normala utveckling och de blir präglade av religionens värdesystem och givna ramar. Därför bör samhället omedelbart:

 • Fatta beslut om förbud mot religiösa skolor för barn.
 • Sätta stopp för alla former av ekonomiskt stöd till religiösa skolor från staten eller offentliga institutioner.
 • Göra det straffbart att hindra barn från att delta i fritids- och idrottsaktiviteter eller konstnärliga och sociala aktiviteter med hänvisning till att dessa strider mot religiösa föreskrifter.
 • Införa förbud mot varje form av tvång som syftar till att få barn att acceptera, eller underkasta sig en religion.

 

 1. Karim Shamohammadi, ordf. Riksförbundet Barnenförst , 070-8526716
 2. Rebecca Hybbinette dr/författare
 3. Soleyman Ghasemiani,         Socionom och författare
 4. Sara Mohammad, Grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime
 5. Hasan Salehi, språkrör för Internationell kommitté mot avrättning
 6. Maryam Namazie, språkrör för en lag för alla, Centralrådet för Ex-muslimer i Storbritannien och Fitnah, UK
 7. Mina Ahadi, Centralrådet för Ex-muslimer i Tyskland
 8. Siamak Bahari, redaktör för tidskriften koodakan Moghadamand (barn först)
 9. Mahin Alipour kvinnorättaktivist
 10. Karim Savalan, Lärare
 11. Abdollah Asadi, ordf. Iraneska flyktingar riksförbundet i Sverige
 12. Nazanin Brumand, Centralrådet för Ex-muslimer i Tyskland
 13. Shiva Mahbobi, kvinnorättaktivist, språkrör för kampanjen för att frige politiska fångar i Iran (CFPPI) Tel, 07572356661 mahbobi@gmail.com
 14. Esmail Mardokhi, Barnen Först Borås
 15. Afsaneh Vahdat, ordf. central rådet för Ex-Muslimer i Sverige
 16. Camilla Grepe, grepecamilla@gmail.com
 17. Maria Rashidi, ordf. Kvinnors rätt
 18. Hormuz Raha, ordf. Internationella kommittén mot avrättningar

 

 

 

 

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 • Stop Child Abuse
 • The circumcision of children should be immediately banned!
 •  Campaigns
   
   
  Contact Address:

  Box 3225
  10364 Stockholm - Sweden

  Barnenförst:

  barnenforst@hotmail.com
  0046-76-995-6754 / 0046-70-852 67 16

  Donation:

  Bank giro: 5080-2065
  Postgiro: 128012-2

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).