Riksförbundet Barnen Först

Internationell kampanj för Barnens rättigheter

 
Förbjud barnäktenskap

DN 12/12 2016. Tänk dig att du sitter i ett rum som du aldrig har varit i tidigare, i ett land som du nyss kom till, med en myndighetsperson som du aldrig tidigare har mött. Personen frågar dig om du vill bo med den vuxna mannen som du giftes bort med i hemlandet. Du är ett barn och han sitter i stolen bredvid. Vad gör du?
DN:s ledarredaktion
Rätta artikel

När myndighetspersonen sedan föreslår att du och mannen ska bo i en lägenhet som den svenska staten betalar åt er, tar du det då som en signal att det är förbjudet för vuxna att gifta sig med barn i det här landet? Knappast.

Efter en tid på asylboende är det dags att träffa socialtjänsten i kommunen. Även där möter du en person som undrar vad du vill, och som sedan föreslår att kommunen ska betala för att du och din man ska kunna leva som ett par. Tar du det då som en signal att det är förbjudet för vuxna att gifta sig med barn i det här landet? Knappast.
ANNONS:

Detta är verkligheten som många barn som kommit till Sverige har mött. I lagen är barnäktenskap förbjudet, i praktiken har svenska myndigheter hjälpt vuxna män att fortsätta leva med flickor. För det är oftast flickor.

Hur kommer det sig att det finns en så kompakt ovilja att rannsaka svenska myndigheters hantering av de här barnen?

Migrationsverkets rapport ”Är du gift?” visar på hur förödande dåligt myndigheten har skyddat de här barnen. I flera kommuner är det regel, inte undantag, att socialtjänsten placerar flickorna i boenden med maken.

Så var är reaktionerna? Var är den politiska aktiviteten? Varför har IVO, som har tillsynsansvaret, inte reagerat på att socialtjänsten i flera kommuner stolt har berättat hur man systematiskt lämnar gifta barn i vuxna mäns händer? Och hur många gånger ska det upprepas innan regeringen fattar några beslut?

Socialtjänstens uppgift är på många sätt samhällets svåraste. Men den är också en av de viktigaste, och när socialtjänsten tillåts agera lite hur som helst utan att någon höjer på ögonbrynen är det många utsatta människor som riskerar att fara illa.

Att vissa kommuner tror att de agerar rätt när de lämnar flickorna med deras män är inte obegripligt eftersom det hittills inte har fått några konsekvenser. Inspektionen för vård och omsorg tittar nu för första gången på några enstaka fall.

Men det rör sig inte om enstaka flickor. Nationella kompetensteamet uppskattar att det är hundratals flickor – och ett fåtal pojkar – som lever i barnäktenskap.

En av de flickor som kom till Sverige som gift lever inte i dag. ”Jag tänker direkt att det måste vara ett barn, det var så små, tunna händer”, berättar kvinnan som hittade henne i ett skogsparti tidigare i år (KIT 7/12). Flickan kom som ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan, 16 år och gift med en äldre man.

Anmäldes det av socialtjänsten att hon var minderårig och gift? Har myndigheterna skyddat den här flickan? Nationella kompetensteamet JO-anmälde händelsen.

Men inte heller i den mördade flickans fall finner man något skäl till kritik. ”Ärendet avslutas”, står det på beslutet. ”De granskade handlingarna innehåller inte någon uppgift om att socialtjänsten hade någon närmare kännedom om barnets äktenskap eller att socialtjänsten av den anledningen behövde ingripa till barnets skydd eller stöd.”

Så vad innebär det då att socialtjänsten inte har ”någon närmare kännedom”? Att de visste om det – eller inte? Att det borde ha lett till åtgärder – eller inte?

Hur kommer det sig att det finns en så kompakt ovilja att rannsaka svenska myndigheters hantering av de här barnen? Att socialtjänsten inte ertappas med dessa misstag beror inte på att de inte begås, utan att de inte granskas. Och hur kommer det sig att regeringen är så förödande ointresserad av de här barnens situation?

”Utgångspunkten i Sverige är att barn inte ska vara gifta”, sade ansvariga statsrådet Åsa Regnér i höstas när ämnet diskuterades. Men det är inte frågan om någon utgångspunkt, det rör sig om lagstiftning.

Regeringen måste för det första förtydliga riktlinjerna: huvudregeln ska vara att bortgifta barn behandlas som barn. Inte som makens ägodel. För det andra krävs det en obekväm men helt nödvändig nationell granskning av hur svenska myndigheter har bemött och fortfarande bemöter de här barnen. Först då kommer vi kunna se en förändring. Först då kan barnen lita på att det inte bara är tomma ord nästa gång någon säger att barnäktenskap är förbjudet i Sverige.

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 • Stop Child Abuse
 • The circumcision of children should be immediately banned!
 •  Campaigns
   
   
  Contact Address:

  Box 3225
  10364 Stockholm - Sweden

  Barnenförst:

  barnenforst@hotmail.com
  0046-76-995-6754 / 0046-70-852 67 16

  Donation:

  Bank giro: 5080-2065
  Postgiro: 128012-2

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).