Riksförbundet Barnen Först

Internationell kampanj för Barnens rättigheter

 
Jämställdhet går före religiös övertygelse.

I somras stämdes Helsingborgs stad för diskriminering. Både motparten och Helsingborgs stad avvisade domarens förslag om att försöka nå förlikning. Fallet är principiellt viktigt, skriver Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg.
Att inte ta en kvinna i hand är uttryck för ett omfattande system med regler och föreställningar om att mannen är överordnad och kvinnan underordnad, att mannen är mer värd än kvinnan, skriver Maria Winberg Nordström.Bild: Anders Högmark
I Sverige är rätten att välja tro, ha en politisk övertygelse och hysa olika åsikter skyddad i grundlag. Men det medför inte att hänvisning till religion fungerar som alibi för att förtrycka och negativt särbehandla andra.
I somras stämdes Helsingborgs stad för diskriminering. En man med muslimsk tro hävdar att han inte fått fortsatt anställning därför att han inte hälsar på kvinnor genom att ta i hand. Det är bra att rättsväsendet prövar stämningen.
Muntlig förberedelse hölls i tingsrätten i förra veckan. Både Helsingborgs stad och motparten, organisationen Malmö mot diskriminering, avvisade domarens förslag om att försöka nå förlikning. Fallet är principiellt viktigt.
När mannen med hänvisning till sin religiösa övertygelse vägrar hälsa på sina kvinnliga arbetskamrater genom att ta i hand står det för något mycket viktigare än bara olika sätt att hälsa. Det är ett tecken på att den jämställdhet som uppnåtts i Sverige ställs inför helt nya utmaningar när befolkningen växer med invånare från länder där synen på kvinnor och män är en annan.
Att inte ta en kvinna i hand är uttryck för ett omfattande system med regler och föreställningar om att mannen är överordnad och kvinnan underordnad, att mannen är mer värd än kvinnan, att mannen har större frihet än kvinnan. Religionen används för att förminska och diskriminera kvinnor och flickor. Den ordningen kan vi liberaler aldrig acceptera. Vi anser att det svenska samhället ska vara demokratiskt och jämställt. Kvinnor och män ska ses som likvärdiga.
I över hundra år har mitt parti, Liberalerna, kämpat för kvinnans frigörelse. Kampen har resulterat i att kvinnor fått rösträtt, att gifta kvinnor förklarats myndiga. Liberaler har hävdat rätten till utbildning, egen försörjning och rätten till sin egen kropp; rätten att göra egna livsval.
Arbetsgivare kan inte blunda för diskriminering bara för att krocken mellan jämställdhet och religion kan uppfattas som känslig eller jobbig. Arbetsgivare måste vara tydliga mot oacceptabla beteenden och stå upp för mäns och kvinnors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Arbetsgivare måste ha rätt att upprätthålla viktiga värden och tillgodose en arbetsmiljö där medarbetarna bemöter varandra jämställt och professionellt.
Jämställdhet går före religiös övertygelse.
Maria Winberg Nordström

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 • Stop Child Abuse
 • The circumcision of children should be immediately banned!
 •  Campaigns
   
   
  Contact Address:

  Box 3225
  10364 Stockholm - Sweden

  Barnenförst:

  barnenforst@hotmail.com
  0046-76-995-6754 / 0046-70-852 67 16

  Donation:

  Bank giro: 5080-2065
  Postgiro: 128012-2

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).