Riksförbundet Barnen Först

Internationell kampanj för Barnens rättigheter

 
Bäste Karim Shamohammadi

Tack för Ditt brev angående dödstraff och mänskliga rättigheter i Iran till Statsministern, som jag har blivit ombedd att besvara. Jag beklagar att det har dröjt med ett svar.

Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och har, vid upprepade tillfällen, fördömt övergrepp.

Den oroande situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Iran har föranlett EU att agera både vad gäller enskilda fall och det allmänna MR-läget. De enskilda fall som EU driver handlar bland annat om minderåriga som har avrättats eller riskerar att avrättas, bland dem ett antal flickor och kvinnor.

Att generellt verka för att avskaffa dödsstraffet är en viktig fråga för EU som drivs aktivt utifrån de riktlinjer som det allmänna rådet antog 1998. Riktlinjerna har som målsättning att dödsstraffet helt ska avskaffas och tar sikte på att de länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet ska vidta åtgärder för att begränsa dess användning. Det innebär bland annat att dödsstraffet aldrig får tillämpas på minderåriga eller förståndshandikappade. Inom den särskilda MR-dialogen som EU har med Iran argumenterar Sverige fortlöpande för att tydliga krav ställs på Iran och att dialogen ska leda till konkreta förbättringar.

I EU har vi valt att ha en dialog med Iran. Detta är en politik som vi tror är mer konstruktiv än konfrontation och isolering, men som också är mer mödosam och tar tid. Sverige, och även EU, har kontakt med olika människorättsaktivister verksamma i Iran.

Sverige tar kontinuerligt upp både frågor rörande dödsstraff och andra frågor inom de mänskliga rättigheterna, såsom barns och kvinnors rättigheter, med olika företrädare för den iranska regeringen. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Jag kan försäkra Dig att Sverige med kraft kommer att verka, både bilateralt som inom EU och FN, för att dödsstraff i Iran skall upphöra.

Hälsningar

John Bäcknäs
tf. Departementssekreterare

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 • Stop Child Abuse
 • The circumcision of children should be immediately banned!
 •  Campaigns
   
   
  Contact Address:

  Box 3225
  10364 Stockholm - Sweden

  Barnenförst:

  barnenforst@hotmail.com
  0046-76-995-6754 / 0046-70-852 67 16

  Donation:

  Bank giro: 5080-2065
  Postgiro: 128012-2

  © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).